Doorzoek de hele site:

Wachtwoord vergeten?

Presentaties PUO 2019

Nieuwe zoekactie

Presentaties PUO 2019

08/01/2019 - PUO Pletmedicatie: Wat als een geneesmiddel slecht geabsorbeerd wordt?

Onderwerp 1: Ziektebeelden en verminderde opname van medicatie - Pr. Van Nieuwenhove, UZ Gent

Onderwerp 2: Bariatrie, meer dan chirurgie! Farmaceutische zorg na gastric bypass - Apr. Astrid Van Eijgen, Jessa Ziekenhuis

Onderwerp 3: Formulatie strategieën voor slecht oplosbare geneesmiddelen - Pr. Guy Van den Mooter, KUL

Onderwerp 4: To plet or not to plet: casussen - Pr. Guy Van den Mooter, SIG Pletmedicatie

05/02/2019 - Dag van de Ziekenhuisapotheker

Workshop 1: De blokkendoos van de gewrichtsprothesen (presentatie 1, presentatie 2) - Sofie De Moor, VZA Werkgroep Implantaten

Workshop 2: Organisatie MFO transmurale zorg - Inge Huysentruyt, Sofie Peeters, VZA Werkgroep Transmurale zorg

Workshop 3: Klinische farmacie in Psychiatrische Ziekenhuizen: huidige praktijk en casuIstiek (presentatie 1, presentatie 2, presentatie 3)- Claudine De Fré, Johan Reyntens, Siska Desplenter, VZA Werkgroep Psychiatrie

Workshop 4: De hemato patiënt op orale antitumorale therapie (presentatie 1, presentatie 2, presentatie 3) - Tine van Nieuwenhuyse, Karen Vermis, Liesbeth Decoutere, VZA Werkgroep Klinische Farmacie

Workshop 5: OPAT for experts - Veerle Grootaert, VZA Werkgroep Antibiotica

Workshop 6: Endoscopie quiz (presentatie 1, presentatie 2, presentatie 3, presentatie 4) - An Surmont, Gert Nuyts, Thomas Onsea, Matthias Wallaert, VZA Werkgroep Sterilisatie

Workshop 7: Economische analyse van een medicatie nazicht voor de geriatrische patiënt - Barbara Claus, Annemie somers, UZ Gent

 

12/03/2019 - PUO Infectiologie: Capita selecta in de infectiologie

Onderwerp 1: Behandeling endocarditis - Prof. Dr. Steven Callens, dienst Algemene Interne en infectieziekten, UZ Gent

Onderwerp 2: Gebruik van de IGGI gids a.d.h.v. klinische casussen (presentatie in het Engels) (presentatie 1, presentatie 2) - Prof. Dr. M. Hites, Hôpital Erasme ULB & Dr. Apr. F. Buyle, apotheek, UZ Gent 

Onderwerp 3: Positionering en praktisch gebruik van de nieuwe producten: ceftazidim/avibactam, ceftolozane/tazobactam en isavuconazole - Prof. Dr. Y. Debaveye, dienst Intensieve Zorg, UZ Leuven

Onderwerp 4: Therapeutic drug monitoring van antimicrobiele middelen - Prof. Dr. Apr. I. Spriet, UZ Leuven & Dr. Apr. P. Decock, UZ Gent

 

02/04/2019 - PUO Immunotherapie bij kanker

Onderwerp 1: Inleiding + indicaties en toepassingen (presentatie 1, presentatie 2, presentatie 3) - Apr. Tine van Nieuwenhuyse, UZ Leuven

Onderwerp 2: Nevenwerkingen en supportieve zorg bij immunotherapie - Prof. dr. Gregor Verhoef, UZ Leuven

Onderwerp 3: Terugbetaling en ethiek - Prof. dr. Katelijne De Nys, CTG; Prof. dr. Yvonne Denier, KU Leuven

Onderwerp 4: Rol van de zorgverlener: interactieve casuïstiek - Apr. Liesbeth Decoutere, Jessa Ziekenhuis; Apr. Karen Vermis, UZ Gent; Apr. Tine Van Nieuwenhuyse, UZ Leuven

 

07/05/2019 - PUO Implantaten: 'coatings, dressings, toppings, mixings: medische hulpmiddelen...getuned!'

Onderwerp 1: Na het dichten van de wond, hoe houd ik mijn factuur gezond? - (flowchart) Karel Benoot, UZ Gent

Onderwerp 2: De chirurgische behandeling van buikvlieskanker: debulking + HIPEC en PIPAC - Dr. Wouter Willaert, UZ Gent 

Onderwerp 3: Is er nog plaats voor cement in de moderne heuparthroplastiek? - Dr. Rudy Nuyts, UZA 

Onderwerp 4: Drug eluting balloons and stents. The final countdown? - Prof. Dr. Inge Fourneau, UZ Leuven

 

04/06/2019 - PUO Stollingsproblemen: Antico: basics & beyond

Onderwerp 1: Stolling: what's in it for me? - Lorenz Van der Linden, UZ Leuven

Onderwerp 2: Neverending story: nieuwe moleculen en nieuwe indicaties - Julie Hias, UZ Leuven

Onderwerp 3: Er is geen evidentie...en wat nu? - Karolien Walgraeve, UZ Leuven

Onderwerp 4: Er zijn meer ptn dan er experten zijn: CDSS to the rescue - Charlotte Quintens, UZ Leuven

 

03/09/2019 - PUO Praktijkervaringen in klinische farmacie

Onderwerp 1: Farmaceutische aandachtspunten bij de counseling van de hematologische patiënt - Liesbeth Decoutere & Janne Theuwissen, Jessa Ziekenhuis

Onderwerp 2: Klinische farmacie op de transplantafdeling - Lotte vander Elst & Laura Hellemans, UZ Leuven

Onderwerp 3: De geriatrische patiënt: klinische praktijkervaring vanuit een perifeer en universitair ziekenhuis - Jolien Lambrechts, AZ Vesalius & Julie Hias, UZ Leuven

Onderwerp 4: Het Multidisciplinair infectieteam: uitdagingen voor de klinisch apotheker in de toekomst - Franky Buyle, UZ Gent

 

01/10/2019 - PUO Radiofarmacie

Onderwerp 1: Basisbegrippen - Prof. Dr. Apr. Guy Bormans, KUL

Onderwerp 2: Kwaliteitssysteem productie - Apr. Kim Serdons, UZL

Onderwerp 3: Radiotheraphie - Prof. Dr. Johan Menten, UZL

Onderwerp 4: Prontontherapie - Dr. Isebaert, UZL

 

05/11/2019 - PUO Klinische studies anno 2019

Onderwerp 1: Klinische studies in apotheek van UZ Gent: op weg naar continue kwaliteitsverbetering - Els Kestens & Charline Paepens

Onderwerp 2: Focus on GCP-Wetgeving: what's new - Sarah T'Kindt, GCP-inspecteur

Onderwerp 3: De AAHRPP accreditatie: het UZ Brussel onderschrijft de veiligheid van de deelnemers en het maken van ethische keuzes in klinisch onderzoek - Mevr. Catherine De Greef, UZ Brussel

Onderwerp 4: GMO werkpraktijk tijdens klinische proeven - Nicolas Willemarck, SBB Sciensano

 

 

03/12/2019 - PUO Klapperdag

Onderwerp 1: Oncologie: the game is on! - Valerie Bastiaens, UZA & Sarah Deuss, UZ Brussel in naam van BOPP

Onderwerp 2: Retrospectief onderzoek: impact van maagzuurremmende therapie op de efficaciteit en toxiciteit van pazopanib (Votrient®) - Greet Van De Sijpe, UZ Leuven

Onderwerp 3: Geneesmiddelenvalidatie GZA 2.0 - Inge Sluyts, GZA Ziekenhuizen

Onderwerp 4: Ontwikkeling van een Belgisch classificatiesysteem voor klinisch- farmaceutische activiteiten - Silke Verheyen, UZ Brussel

Onderwerp 5: Impact of duration of perioperative antibiotic prophylaxis on the development of fracture-related infection in open fractures: a retrospective study - Peter Declercq, UZ Leuven

Onderwerp 6: Economische waarde van de klinisch apotheker op de Spoedgevallendienst: een retrospectieve observationele studie - Saskia Van Kemseke & Ellen Oudaert, UZ Brussel

Onderwerp 7: Eerst niets, dan BRIDGE AF, en nu PAUSELorenz Van der Linden, UZ Leuven

Onderwerp 8: “Visual basic for applications”, een Sinterklaascadeautje van Bill - Gert Nuyts, AZ Klina

Onderwerp 9: Optimalisatie van het implantatenbeheer - Barbara Thiessen, UZA

Onderwerp 10: Ervaring Cambridge - Laura Hellemans, Cambridge University Hospitals (UZ Leuven)